Medewerkersinfo

Intern vacaturebank

Dit gedeelte kan worden gevuld door commissies die mensen tekort komen. Geef aan 1 van de
bestuursleden door wanneer je mensen nodig hebt en het wordt hier gepubliceerd.

Materiaal Vemeko / hal

Als iemand denkt bruikbaar materiaal te hebben voor onze vereniging, breng dat dan
niet onaangekondigd naar de Vemeko / hal maar overleg dat vooraf met Toon Hagen!

 

Belangijke data:

Elke 3e woensdag vd maand
20.00 uur, bestuursvergadering
in de Koekoek

24 januari 2018, 20.00 uur
Algemene commissievergadering

in de Ruif

26 januari 2018
Pre-carnaval Gewoon Deurgoan
Verzamelen 20.30 uur de Ruif

27 januari 2018
Prinsenbier 't Sleutelvleugeltje
Apeldoorn
Verzamelen 19.30 uur de Ruif

3 februari 2018
Uitwisseling Grasvreters
Apeldoorn

5 februari 2018
Carnaval in de Speulbrink
19.00 uur aanwezig, 
19.30 uur aanvang.

Elk bestuurslid is aanspreekpunt voor 1 of enkele commissies:

Bestuur Rob Hoppenbrouwer
Jeugd/Seniorencommissie Rob Hoppenbrouwer
Dansmariekes Manuela Hullegie
Irma Koetsier
Hofdames Irma Koetsier
Raad van Elf/narren Marcel Broekhuis
Beveiliging Johan van Ast
Vutters Johan van Ast
Optochtcommissie Loes Leerkes
Eatbochien Freddy van Schoonhoven
Licht & Geluid Eric Strunk
PR-commissie Jurjen Weerts
Zaalopbouw Marcel Broekhuis
PeeVee Jos Huis in 't Veld
Wagenbouw Rob Hoppenbrouwer
OPPC Rob Hoppenbrouwer

Tags: Vereniging