President Toon Hagen uitgeroepen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Met trots mag De Rossumdaerpers melden dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd om President Toon Hagen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarmee heeft hij van de samenleving een beloning gekregen voor zijn vele maatschappelijke verdiensten, waarvan een groot deel bij onze carnavalsvereniging.

190426 toon

Zonder te overdrijven, mogen we hem de ‘by far’ meest belangrijke persoon van onze vereniging noemen. Hij is iemand die de kernwaarden van de club als geen ander heeft geleefd, uitgedragen en het voorbeeld heeft gegeven hoe die kernwaarden in de praktijk werden gebracht. Carnaval in Vaassen is er voor iedereen in het dorp en wijde omgeving, ongeacht ras, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of welstandsniveau. Juist voor mensen die door ziekte of ander ongemak niet bij het feest aanwezig kunnen zijn, had en heeft hij extra oog. Voorts was en is hij het hele jaar door dienstbaar aan de maatschappij door via onze vereniging mee te werken aan sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt, maar ook bij het helpen na incidenten, zoals in de jaren negentig toen in Vaassen een huis was ingestort.

Carnaval in Vaassen is er al tenminste ruim 250 jaar, maar zonder Toon Hagen had het misschien niet meer bestaan. En zonder Toon Hagen was het al zeker nooit uitgegroeid tot het evenement dat het nu is geworden voor duizenden mensen die er telkens weer plezier aan beleven. In onze beginjaren na de oprichting van de vereniging in 1967 kende de club een start met vallen en opstaan. In 1971 leken we zelfs ter ziele te gaan, tot… Toon Hagen het initiatief nam. Hij was nog een jongere en zocht contact met de ervaren Toon Leerkes, waarna zij voor een doorstart zorgden, maar wel één waarmee de basis werd gelegd voor een dorpsfeest. Zij transformeerden ons feest van evenement voor een deel van de bevolking (de katholieke gemeenschap) naar een spektakel voor iedereen. Zij haalden bewust en actief mensen van andere geledingen in Vaassen bij de club. Zo brachten zij meer eenheid binnen een verzuilde gemeenschap waar mensen wel vreedzaam naast elkaar leefden, maar minder met elkaar.

Toon Hagen zat sindsdien liefst 42 jaar (!) in het bestuur van onze vereniging, waarbij we één van de eerste verenigingen van Nederland waren die in de jaren zeventig carnaval voor bejaarden organiseerde en tijdens carnaval op bezoek ging bij de zieken. Als Adjudant en President begeleidde Toon Hagen tot de dag van vandaag onze Prinsenparen bij die bezoeken. De toenmalige voorzitter van de Carnavalsfederatie Midden-Nederland, Co Planjer, heeft rond het 33-jarig jubileum in 2000 van De Rossumdaerpers in verschillende media verklaard dat de ‘zogenaamde KNVB van de carnaval’ juist in deze sociale facetten De Rossumdaerpers steevast als voorbeeld voor andere verenigingen gaven.

Toon Hagen is behalve President nog altijd een animator van het Prinsenbal, waarbij de contacten tussen carnavalsverenigingen in heel Oost-Nederland worden versterkt. Ook zet hij zich nog volop in voor de feestavond die De Rossumdaerpers elk jaar op de maandag voor carnaval houden in zorgcentrum De Speulbrink om de ouderen bij het feest te betrekken, hoewel zij niet meer in staat zijn De Rossumburcht te bezoeken.