Presentatie Prinsenpaar der Rossumdaerpers gaat door

Op verzoek van Toon Hagen en zijn gezin heeft het bestuur van carnavalsvereniging De Rossumdaerpers besloten om de presentatie van het nieuwe Prinsenpaar op de gebruikelijke wijze door te laten gaan. Natuurlijk staat de vereniging maandagavond wel stil bij zijn overlijden.

Vlak voor zijn dood werd duidelijk dat Toon Hagen rond 11 november zou heengaan. Dat was voor hem het moment om onze voorzitter Rob Hoppenbrouwer persoonlijk te melden dat het feest wat hem betreft, ondanks zijn overlijden, moest doorgaan. Zijn gezin heeft daarop bevestigd dat zij hier volledig achter staat. Het tekent de roerganger van onze vereniging die altijd heel nadrukkelijk uitdroeg dat we met zijn allen carnaval vieren voor de mensen die ervan genieten. De feestvierders staan centraal en daarom moet het misschien wel juist in moeilijke tijden worden gehouden.

Desondanks staat de club maandag natuurlijk stil bij het overlijden van de man die onze doorstart initieerde, vervolgens ruim 42 jaar bestuurslid was en verder vele andere functies bekleedde binnen De Rossumdaerpers. Zo is er tijdens de officiële plichtplegingen om elf minuten over elf eerst een stilte van één minuut en elf seconden, waarbij we Toon Hagen herdenken. Ook het uiterlijk vertoon zal meer sober zijn, maar indachtig ons verenigingsicoon wordt ‘gewoon’ bekend wie van 22 tot en met 25 februari voorgaan in ons feest.