Vaste medewerker Henk Visser overleden

Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers heeft met ontzetting kennis genomen van het overlijden van Henk Visser. Henk behoort al twintig jaar bij de groep die wij nog ouderwets ‘vutters’ noemen; de mannen die aan het werk zijn om alles perfect te laten verlopen als de feestvierders nog liggen te slapen.

Niet alleen in de maatschappij, maar ook bij De Rossumdaerpers werden de zogenaamde ‘vutters’ rond de eeuwwisseling steeds belangrijker. Bij ons betrof het mannen die nog volop in het leven stonden en staan, maar die de tijd hebben om zich belangeloos in te zetten voor vele verenigingen en stichtingen binnen het dorp. Henk Visser maakte onderdeel uit van de groep die vanaf het begin bijdroeg aan zowel carnaval als de oktoberfeesten. Deze groep is er bij het op- en afbreken van de zaal altijd als eerste en verricht vele onzichtbare klusjes. Ook tijdens de evenementen zelf zijn zij altijd om negen uur ’s ochtends al paraat om de zaal er weer pico bello uit te laten zien. Henk behoorde tot die groep en was een trouw medewerker. Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.

Het bestuur en de leden wensen Riekie, Sonja en Wim, de kleinkinderen en alle andere nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijden.