Optocht der Rossumdaerpers gaat door

Hoewel op verschillende plaatsen in Nederland is besloten om de optocht af te gelasten, heeft carnavalsvereniging De Rossumdaerpers besloten de stoet door het dorp ‘normaal’ door te laten gaan.

De optocht blijft morgenmiddag binnen de bebouwde kom, waardoor zij minder last heeft van de wind dan in verscheidene andere plaatsen het geval is. Verder zijn de deelnemende praalwagens niet zo hoog dat ze alsnog te veel wind zouden kunnen vangen. Wel wijst de vereniging alle deelnemers erop dat zij de constructie van hun creatie goed moeten controleren en zeker stellen dat alle onderdelen goed vast zitten.

Nadat burgemeester Tom Horn carnaval 2020 rond 13.00 uur heeft geopend, start de optocht. Mensen die willen meedoen, maar zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich vanaf half elf opstellen in de Molenstraat en in het verlengde daarvan in de Stationsstraat. Laatste inschrijvingen zijn vanaf half twaalf mogelijk in De Rossumburcht.