Algemeen:

 • Om te bepalen in welke categorie u uw voorstelling inschrijft, volgt u het onderstaande stroomdiagram.
 • Deelname aan de optocht is alleen mogelijk na inschrijving en na deelnamebevestiging door de Optochtcommissie.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. Zorg zelf voor passende verzekeringen.
 • CV de Rossumdaerpers en de onder haar verantwoordelijkheid werkende Optochtcommissie kan, als organisator van de carnavalsoptocht, nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de Rossumdaerperse Carnavalsoptocht.
 • Voor alle voorstellingen geldt dat minimaal een persoon van 18 jaar of ouder tijdens de volledige optocht bij de voorstelling aanwezig dient te zijn.
 • Aanwijzingen gegeven door leden van de optochtcommissie, toezichthouders en verkeersregelaars dienen onmiddellijk en strikt opgevolgd te worden.
 • Het uiten van reclame, in welke vorm dan ook, houdt in dat de voorstelling in de categorie middenstand valt.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade en/of hinder ontstaat of kan ontstaan. Eventuele veroorzaakte schade en/of andere gemaakte kosten zullen op de deelnemer(s) worden verhaald.
 • Discriminerende, seksistische, maatschappelijk en/of aanstootgevende voorstellingen kunnen door de optochtcommissie/CV de Rossumdaerpers kunnen voor, tijdens of na de optocht worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht zoveel mogelijk te voorkomen. Indien een deelnemer of groep een “act” wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting plaats te vinden.
 • Het is niet toegestaan om voorafgaand, tijdens en bij ontbinding van de optocht vuurwerk en/of rookbommen te ontsteken.
 • Het meevoeren, nuttigen of aannemen van alcoholische dranken is voor allen die deelnemen aan de optocht niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om materialen te gooien, uit te delen of te gebruiken die hinderlijk, belastend en/of vervuilend zijn voor milieu, deelnemers, toeschouwers of omwonenden zoals vloeistoffen, spuitbussen, stro, hooi, zaagsel, versnipperd papier, etc. Schoonmaakkosten, voortvloeiend uit het overtreden van deze regel, zullen op de deelnemers worden verhaald!
 • Het strooien van confetti of werpen van reclame-uitingen, snoepgoed of kleine cadeautjes is in verband met de veiligheid niet toegestaan. Uitdelen ervan uitsluitend in overleg met en na toestemming van de Optochtcommissie.
 • LET OP! Er is een beperking aan het geluidsniveau. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet hoger zijn dan 95 DB met een piek van 105 DB.
 • In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van CV de Rossumdaerpers en/of de optochtcommissie namens haar.
 • Mocht tijdens de optocht overtreding op bovenstaande regels plaatsvinden volgt uitsluiting van jurering of zelfs onmiddellijke verwijdering uit de optocht. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur van CV de Rossumdaerpers of de leden van de optochtcommissie namens haar.
 • Het in beroep gaan tegen beslissingen genomen door het bestuur van de CV de Rossumdaerpers of de leden van de optochtcommissie namens haar, is niet mogelijk.

 Aanvullend Reglement Categorie Praalwagens:

 •  Bestuurders van een wagen en/of trekkend voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Tenzij anders aangemeld, wordt de bestuurder ook als contactpersoon en verantwoordelijk aanspreekpunt aangemerkt.
 • Een bestuurder mag niet onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen. Bestuurders van een wagen/voertuig kunnen verplicht worden om mee te werken aan een alcoholtest.
 • Een wagen moet binnen de volgende maatvoering blijven:
  • Maximale hoogte = 5,50 meter
  • Maximale breedte = 3.50 meter
  • Maximale lengte = 10 meter (inclusief trekkend voertuig 15 meter)
  • Minimale vrij hoogte = 30 centimeter (dit i.v.m. verkeersdrempels)
 • Een gemotoriseerde wagen dan wel het trekkende voertuig dienen voorzien te zijn van een sleepoog aan de voorzijde.
 • Een getrokken wagen behoort middels een gezekerde, deugdelijke en geschikte koppeling te zijn verbonden met het trekkende voertuig.
 • Reminrichting van trekkend voertuig dient gescheiden te zijn van het getrokken voertuig.
 • Algehele technische staat van de wagen en/of trekkend voertuig dient voldoende te zijn.
  Denk hierbij aan:
  • Banden, vering/wielophanging en assen
  • reminrichting en handrem
  • chassis en carrosserie
  • eigen opbouw en zekering van bewegende delen
   **N.B. maak gebruik van zoveel mogelijk brandwerende of brandvertragende materialen
 • Elektrische installatie en aggregaat:
  • Aggregaten dienen voldoende vastgezet te zijn en op een goed toegankelijke plaats te staan.
  • Indien een aggregaat is ingebouwd dient de ruimte voldoende te zijn geventileerd.
  • Uitlaatgassen dienen van deelnemers en publiek te worden weggevoerd.
  • Benzine- en/of diesel houders dienen voldoende gezekerd te zijn.
  • Installaties dienen op een deugdelijke wijze te zijn aangelegd.
  • Elektrische installaties voor bijvoorbeeld bewegende delen dienen beveiligd te zijn middels een goed bereikbare noodstop voorziening.
 • Op een wagen dient een goed gevulde EHBO trommel/koffer aanwezig te zijn.
 • 1 gevulde, goedgekeurde ABC blusser van ten minste 5 kg moet op een goed bereikbare plaats op de wagen aanwezig zijn.
 • Indien een wagen en/of trekkend voertuig van een kenteken is voorzien, of normaliter voorzien dient te zijn, behoort dit voertuig aan de wettelijke keuring bepalingen te voldoen.
 • Is de wagen (normaliter) niet kenteken voerend, dient te worden gezorgd voor een afdoende (WA) verzekering op naam van de bestuurder of verantwoordelijke van het voertuig/wagen.
 • Wagens dienen begeleid te worden door wagenbegeleiders. Begeleiding dient herkenbaar te zijn (mag wel in de voorstelling worden opgenomen) en ter hoogte van de wielen mee te lopen.
 • Wagens dienen aan een minimaal carnavalsniveau te voldoen.

Extra regels/veiligheidseisen voor het vervoeren van personen op praalwagens

 • Tijdens de optocht is het, met uitzondering van noodgevallen, niet toegestaan om van een rijdend voertuig op of af te stappen.
 • Op- en afstappen mag uitsluitend middels een daarvoor geschikte inrichting.
  • Deze inrichting, vaste trap of entree, mag nooit aan de voorzijde of tussen wagen en trekkend voertuig uitkomen.
  • De ingang/uitgang dient afdoende beveiligd te zijn.
  • Personen op een wagen dienen tegen vallen beschermd te worden d.m.v. een vaste reling. Reling dient te voldoen aan de wettelijke eisen of aanvullende eisen vanuit de eigen WA-verzekering voor praalwagens.

Door inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met het reglement en heeft u het diagram doorlopen.

optocht stroomdiagram

Rossumkoerant

Voorkant Rossumkoerant

Volg ons!

x round   

Snel naar...

Wil je gelijk naar de meest bezochte pagina's van onze vereniging, klik dan snel op een van de volgende mogelijkheden.

Fotos

Kijk hier hoe het feest bij en door ons wordt gevierd.

Programma

Ons programma van carnaval? Die kan je hier vinden.

Facebook

Meer foto's bekijken? Er staan er nog veel meer op onze Facebookpagina.